Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Iskolánkról

Nevelési alapelvünk: Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy következetes és féltő gondoskodással neveljük tanítványainkat az egymás iránti tiszteletre, a valódi értékek igényére, ezek keresésére és megteremtésére. Elsődleges célunk, hogy gyermekeink szeressenek iskolába járni, és a tanulás meghatározó értékké váljon a számukra. Pedagógiai munkánkban az önálló tanulásra, művelődésre való felkészítés, az egyéni tanulási stratégiák elsajátíttatása, a sikeres középiskolai tanulmányokhoz szükséges alapok megteremtése a célunk. Ennek érdekében tanítóink, tanáraink korszerű pedagógiai módszereket alkalmaznak.

Az eredményes tanuláshoz az alábbi feltételekkel rendelkezünk:

Tágas épület, világos tantermek, interaktív táblákkal ellátott szaktantermek, számos sportág alapjainak elsajátítására alkalmas tornacsarnok, tornaszoba, sportpályák, gondosan ápolt udvar, szabadtéri játékok, számítástechnika-terem, nyelvi labor, technika szaktantermek, iskolai könyvtár, orvosi rendelő, kényelmes ebédlő. Angol vendégtanár, hitoktató, gyermekszerető nevelőtestület várja a tanulókat.

Két tanítási nyelvű oktatás: 2002 szeptemberétől két tanítási nyelvű osztályt indítottunk, melynek célnyelve az angol. Az erre jelentkező gyermekek a választott idegen nyelvet első osztálytól kezdve heti 5 órában, csoportbontásban tanulják. Első osztályban még nem tanulnak írni és olvasni idegen nyelven, a nyelvoktatás játékokon, dalokon, szituációkon alapul. Alsó tagozaton az angol nyelv mellett három tantárgyat, felső tagozaton a célnyelvi kultúra mellett még két tantárgyat tanítunk részben angol nyelven. Támogatjuk tanulóinkat abban, hogy junior nyelvvizsgát tegyenek, alapfokú és középfokú nyelvvizsga megszerzésére törekedjenek.  A nyelvi környezetet angol anyanyelvű vendégtanárok segítségével teremtjük meg.

Testnevelés-sport: Hangsúlyozottan figyelünk tanítványaink rendszeres, sokoldalú testedzésére. Kiemelten kezeljük a versenyekre való felkészítést és a mindennapos testnevelést.  Labdarúgás, kézilabda, röplabda sportágakban délutáni foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.

Ökoiskola: A Balaton-felvidéki Erdei Iskola bázis iskolájaként tanulóink minden évben több alkalommal témanapokon, táborozásokon vesznek részt.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy segítsük tanulóink felkészülését a következő tanítási napra, ezért alsó tagozaton napközis csoportok, felső tagozaton pedig tanulószoba működik.

Szakköreink, foglalkozásaink: angol, német, öko-, dráma-, iskolarádió szakkör, énekkar, néptánc és társastánc. Eredményesek az angol tehetséggondozó és a junior nyelvvizsgára előkészítő foglalkozásaink. Tartunk előkészítő- és felzárkóztató foglalkozásokat magyar és matematika tantárgyakból. Táboraink: gólya-, sí-, nyári napközis-kézműves táborok, és sikeresek középiskolai felvételi előkészítőink.

 

 • Iskolánk arculata és PR tevékenysége
 •  
 • Mitől „jó” egy iskola?
 • Mitől érezzük azt, hogy fénylő nyomként él és munkál bennünk első osztályos tanító nénik, későbbi osztályfőnökünk. Hogy példájuk – fülünkben – emlékeinkben visszacsengő intelmeink még ma is több emberségre, jobb munkára ösztönöznek bennünket. Mitől van az „alma maternek” olyan varázsa, hogy az öregdiák rágondolva  tisztelettel fejet hajt.
 • Ha e kérdésekre keressük a választ, eljutunk az intézmény arculatához.
 • Az iskola nevelőtestületének alapvető érdeke, hogy az egyénben, a különböző szervezetekben és a tágabb közvéleményben egyaránt kedvező kép alakuljon ki róla. Ez azért is fontos, mert kézzel nem fogható, nem látható termékek esetében különösen felértékelődik az image szerepe.
 • Mivel valójában lehetetlen megszemlélni, kipróbálni az ajánlatot, a fogyasztók mérlegelésében a konkrét termékjellemzők nem játszanak szerepet, helyüket átveszi az a kép, ami a programról, a szolgáltatásról, az intézmény egészéről kialakul.
 • Egy-egy iskola hírneve, a róla alkotott kép mögött sok minden húzódik meg. A kép kialakításában sok tényezőnek van szerepe.
 • Ilyen tényezők: tantestület nevelőmunkája, programja, vezetése, költségvetése, eredményei.
 • A pozitív arculat vonzza,  a negatív taszítja a fogyasztókat.
 • Az arculat valaminek a leképezése, tehát folyamat.
 • Maga az iskola is képes  aktívan befolyásolni az arculat alakulását.
 • Pl. ha újabb dolgokkal jelenik meg a piacon, ezzel ébren tartja a közönség figyelmét, stabilizálja, vagy javítja a róla alkotott képet.
 • Rugalmasan igazodni kell a piaci változásokhoz. A legkedvezőbb arculat akkor alakul ki, ha az iskola magasan teljesít, megelégedést vált ki és erről az eredményről kellőképpen informálja a közönséget.
 • „Tégy jót és beszélj róla!”
 • Tevékenység célja: a nyilvánosság megnyerése.
 •  
 • „Az iskola sugározzon következetességével is biztonságot, s igazgatóján, tanárain keresztül belső nyugalmat, nyugtalan időkben is” (Imre Sándor 1938)
 

Cikkek

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS

2016.10.19

 

A fejlesztés kiemelt területei

2016.10.19