Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A fejlesztés kiemelt területei

2016.10.19

A FEJLESZTÉS KIEMELT TERÜLETEI

   Alapozó, készségfejlesztő funkció kerül előtérbe az egyoldalú, ismeretátadó funkció mellett. A tanulás hangsúlya az átadandó ismeretek mennyiségéről a képességek tananyaghoz kapcsolt fejlesztésére helyeződik át. Az ismeretek feldolgozása, a készségek és képességek fejlesztése – általában minden tanulói tevékenység – során fontos szerepet kap a motiválás.

A tananyag tartalmában a gyakorlatorientáltság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapítása, a készségek fejlesztése érvényesül. Fontos ezért, hogy a tanulók a megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazhassák, illetve, hogy döntésképességüket folyamatos gyakorlással fejleszthessék.

Nevelő-oktató munka a világban való eligazodáshoz a kommunikáció több formáját, módját ismerteti meg, és használatát gyakorolhatja (anyanyelv, matematika, művészetek, informatika).

A nevelő-oktató munkának megnövekedett felelőssége van a közvetlen emberi érintkezés kultúrájának fejlesztésében. Kellő idő szükséges az élőszóbeliségre, a játék- és viselkedéskultúra formálására, valamint a csak szituációteremtéssel, szoktatás útján fejleszthető készségek gyakorlására. Ugyanakkor a jövőben a világban nőni fog a közvetett kommunikáció (írásbeliség, vizuális kommunikáció és számítógépes érintkezés) szerepe, valamint a nem anyanyelven folyó tájékozódás, munka, tanulás. Az informatika és az idegen nyelvek tanítása és alkalmazása növekvő súllyal van jelen az általános iskola felső tagozatán.

A tananyag feldolgozása a tanulók cselekvő részvételével történik. A tanulók felkészültségének és fejlettségi szintjének, valamint a tananyag jellegének megfelelően korszerű eljárásokat, változatos módszereket, eszközöket, szervezeti formákat alkalmaz. Ezt a célt szolgálják az együttműködő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok.

Lényeges pedagógiai elv, hogy a  pedagógiai fejlesztés folyamata az egyéni képességek, egyéni haladás üteméhez igazodik. Ennek érdekében fontos, hogy a szaktanár tárgya / i tanítás során megismeri tanítványai képességeit és törekszik azok egyénre szabott fejlesztésére. A tanulók értékelésében előtérbe kerül a személyre szóló fejlesztő értékelés és a pozitív megerősítés.